Green Spedition s.r.o.

Jako firma s dlouholetými zkušenostmi nabízíme rizikové kácení stromů zpracovávané profesionálními způsoby s ohledem k přírodě i okolí. Kromě kácení dřevin zajišťujeme také prořezávání stromů i větví včetně odvozu a dalších služeb týkajících se kompletní péče o stromy.

Rádi se postaráme o ošetření stromů způsoby, které respektují přírodu, proto využíváme lezecké a lanové techniky. Díky nim umíme pomoci i v prostorově omezených oblastech a na nepřístupných místech.

Kácení stromů běžně provádíme na zahradách, ulicích, hřbitovech či v parcích, ale také na dalších místech, byť i kuriózních – například u elektrického vedení. Dále odstraňujeme v nejkratším možném čase kalamitní následky bouřek, povodní a větru, ať už se jedná o popadané či zlomené větve, polomy a další rizikové práce se dřevinami.

Kácení stromů

Pokud nemáte s kácením a ořezem dostatečné zkušenosti, může být škoda způsobená vaší neznalostí velmi značná. Zkušený dřevorubec dokáže odhadnout a eliminovat rizika na minimum. Mezi rizikové faktory patří blízkost budov, plotů, elektrického vedení, ale i blízkost dalších stromů. Při pádu ořezaných větví je rizikovým faktorem stav ořezávaných větví i povětrnostní podmínky. Náhlý poryv větru může nečekaně změnit směr pádu větve a následky mohou být nedozírné. Náročné ořezávání tedy raději přenechejte odborníkům s náležitým vybavením, zkušenostmi, zkouškami i pojištěními.

Kácení stromů v místech kde není možnost pokácet strom najednou ze země, je fyzicky náročnou a poměrně nebezpečnou práci, která vyžaduje pokaždé individualní zvážení postupu práce tak, aby nedošlo k poškození okolního majetku, většinou přilehlých staveb.

Proto je vždy před určením ceny nutné vidět strom určený ke kácení a jeho okolí k posouzení všech úskalí a složitosti postupného kácení (je li možno řezat po větších kusech,nutnost chytání odřezaných kusů do lana a pod.) Podmínkou pro pokácení dřevin rostoucích mimo les je povolení odboru životniho prostředí dané obce týkající se stromů jenž ve výšce 1,30 m nad zemí přesahují obvod kmene 80 cm. Povolení je vydáváno Mú popř. Oú zdarma. Kácení by mělo probíhat v období vegetačního klidu.

Kácení a ořez stromů i v těžkých podmínkách

Spolupracujeme se zkušenými odborníky na řez stromů, někdy používáme plošiny, jindy pouze stromolezce. Nebojíme se řezat i velmi vzrostlé stromy v problematických místech, mezi objekty, kolem elektrického vedení apod. Vždy dbáme v první řadě na bezpečnost osob i majetku v okolí kácených stromů.

Likvidace dřevní hmoty

Provádíme především tyto činnosti sloužící ke zpracování nebo úplné likvidaci dřevní hmoty:

  • Soustřeďování - dříví nařežeme na určitou délku podle přání zákazníka, urovnáme do hromad nebo hrání, podle potřeby roztřídíme. Zpracujeme veškeré větve tak, aby s nimi byla lepší manipulace nebo je rozštěpkujeme.
  • Štěpkování - štěpkování větví provádíme do průměru 15cm. Podle potřeby zajistíme odvoz štěpky.
  • Likvidace keřů - provádíme úplnou likvidaci dřevin keřového vzrůstu nebo jejich prořezání.
  • Odvoz dřeva - na přání zákazníka zajistíme odvoz veškeré dřevní hmoty.

Provádíme ekologickou likvidaci dřevní hmoty pomocí štěpkovačů, a to do průměru cca 15 cm. Silnější použitelné dřevo zpracováváme na palivové dříví. K likvidaci dřevní hmoty do průměru 15 cm využíváme moderní výkonný štěpkovač a mulčovací frézu

Úklid pozemku

Postaráme se o vaši zahradu a každou zanedbanou plochu zbavíme nežádoucí zeleně, bujné vegetace, náletových dřevin, keřů, trávy či pařezů dle vašich představ.

Arboristika - komplexní péče o stromy a zeleň

Cílem je ochrana stromů, péče o stromy, kácení stromů. Před provedením ořezu nebo kácením stromů je nutná prohlídka a posouzení stavu. Účelem ořezu je podpora perspektivy stromů a zajištění provozní bezpečnosti. Kácení a ořezy vzrostlých stromů provádíme i ve stížených podmínkách za použití nedevastujících lanových a stromolezeckých technik.

Technika

  • Scag
  • Traktor FOTON TB 504
  • Mulčovač BRC 140
  • Štěpkovač s hydraulický podáváním 62 r

Fotogalerie

Pojištění

Naše firma je pojištěna pro případ odpovědnosti za hmotné škody do výše 10 000 000,-Kč. Všichni naši pracovníci jsou odborně proškoleni a mají s kácením mnohaleté zkušenosti,které jsou důležité zejména pokud se kácené stromy nacházejí v přímé blízkosti zástavby či elektrického vedení.